งานประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.53 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.34 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.56 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 672.26 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.53 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.98 KB