ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ามาศึกษาดูงาน
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดอบรมหลักสูตร "Health Promotion and Health Care Management for Preschool Children" นำผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กอนุบาล ช่วงอายุระหว่าง 3-6 ปี ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในวันที่  20  มิถุนายน  2562  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:52   อ่าน 330 ครั้ง