สมุดเยี่ยมชม

เยี่ยมชมลำดับที่ 3
เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดการเรียนการสอน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย อาชีพรับราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ 2 คน คือในระดับใช้ประถมศึกษาปีที่ 3 และอนุบาล 3 ได้ติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาโดยตลอดประกอบกับได้ติดตามการจัดการเรียนของโรงเรียนอื่นที่เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบที่โรงเรียนนำเสนอแล้ว จึงขอเสนอความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดและไม่ก่อให้เกิดภาระหรือความลำบากใจต่อผู้ปกครอง/คุณครู ดังนี้ -การจัดการเรียนการสอนควรเป็นรูปแบบเรียนติดต่อสัปดาห์เว้นสัปดาห์(สลับกลุ่มกันเรียน) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนและลดความเบื่อหน่ายและภาวะเนือยนิ่ง เพราะจากที่สังเกตเด็กไม่กระตือรือร้นและหลุดจากบทเรียน/คาบเรียนออนไลน์ ในการจัดการเรียนก็จะไม่สับสนด้วย อีกทางหนึ่งในการจัดการแผนการดำเนินชีวิตของผู้ปกครอง(ที่มีงานประจำ)ก็จะสามารถวางแผนในการดูแลบุตรได้ถูกว่าสัปดาห์ที่เว้นต้องทำอย่างไร แต่ถ้าวันเว้นวันก็กระทบกับภารงานอย่างมาก -การเรียนตามข้อเสนอข้างต้นนั้น ยังมีประโยชน์ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย กล่าวคือ กรณีมีเด็กป่วยแต่ไม่แสดงอาการ(รวมโรคติดต่อต่างๆด้วย)การเรียนแบบวันเว้นวันจะไม่สามารถป้องกันการระบาดได้เนื่องจากวันนี้เด็กป่วยไม่แสดงอาการ กิจกรรมต่างๆที่เด็กอยู่ในโรงเรียนอาจทิ้งสารคัดหลั่งหรือเชื้อโรคไว้ที่พื้นผิวสัมผัสต่างๆที่อาจดูแลความสะอาดไม่ทั่วถึง วันรุ่งขึ้นเด็กอีกกลุ่มมาเรียนก็สามารถรับสัมผัสเชื้อไปได้กลายเป็นแพร่กระจายเชื้อทั้งห้อง หากใช้เรียนทั้งสป.สลับก็สามารถควบคุมกลุ่มและจัดการเฉพาะกลุ่มได้ ข้าพเจ้าขอเสนอความคิดเห็นในเบื้องต้นไว้เพียงแค่นี้ก่อน และรบกวนผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อออกแบบการเรียนของลูกๆเราให้สอดรับกับสภาวะการณ์ปัจจุบันเพื่อให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนรู้ ได้ผลเป็นประการใดรบดวนแจ้งกลับมาตามช่องทางที่แจ้งมานี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย (0924978798)
ไอพี : 182.232.202.245
วันที่ : 11 ก.ค. 2563,11:00 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 2
อยากกลับไปเยี่ยมโรงเรียนสาธิตสหวิทยาลัยครูสงขลามากครับแต่รอรวมทีมกันก่อนแล้วกันครับ
โพสโดย : สาธิตรุ่น 2
ไอพี : 61.19.25.18
วันที่ : 26 มิ.ย. 2556,11:37 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 1
ดีใจ ขอบคุณนะค่ะ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม รร สาธิต อีกครั้ง โรงเรียนเปลี่ยนไปมาก ๆ ดีใจและภาคภูมิมากค่ะ ที่เป็นศิษย์เก่าที่นี่ ^^
ไอพี : 223.204.2.215
วันที่ : 03 เม.ย. 2555,20:48 น.กฎกติกาของสมุดเยี่ยมโรงเรียน
1) ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม

2) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์

3) ห้ามโพสต์ข้อความและรูปภาพต่างๆ ที่มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร

4) ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมใดๆ

5) ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
สมาชิกผู้ใดที่ละเมิดกฎ กติกา ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การโพสต์ข้อความของสมาชิกรายนั้น โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน

ข้อความสมุดเยี่ยมเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนและไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบทั้งหมดจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
กรอกรหัส :