ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 68) 16 พ.ค. 66
ตารางเรียน ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 72) 12 พ.ค. 66
ตารางสอบปลายปี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 256) 03 มี.ค. 66
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง"แนวทางการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์"โดยสถาบัน (อ่าน 280) 18 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (บ้านสาธิต) และปฐมวัย (อนุบาล ๑) (อ่าน 474) 26 ม.ค. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 624) 30 ก.ย. 65
มาตรการการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1262) 14 พ.ค. 65
ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1971) 13 พ.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1746) 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ระดับประถมศึกษา) (อ่าน 1256) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ระดับอนุบาล 1-3) (อ่าน 1240) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ระดับบ้านสาธิต) (อ่าน 1222) 22 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ2-3ปี) (ปฐมวัย อายุ3-6ปี) และระดับขั้นพื้นฐาน(ป1-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีแจ้งความจำนง (อ่าน 1164) 04 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ2-3ปี) (ปฐมวัย อายุ3-6ปี) และระดับขั้นพื้นฐาน(ป1-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีแจ้งความจำนง (อ่าน 3297) 16 มี.ค. 65
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4001) 01 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4024) 24 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3888) 24 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี และปฐมวัย อายุ 3-4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4053) 29 ม.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3919) 26 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3953) 21 ม.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี และปฐมวัย อายุ 3-4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4210) 25 พ.ย. 64
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปรับเปลี่ยนภาคเรียนที่ 2) (อ่าน 4179) 16 พ.ย. 64
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) (อ่าน 4096) 06 พ.ย. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับอนุบาล 1 และ บ้านสาธิต) (อ่าน 4743) 06 พ.ย. 64
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4414) 06 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี (อ่าน 4370) 19 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4289) 07 พ.ค. 64
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4381) 19 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 1 และบ้านสาธิต ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4526) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักเรียนระดับ ก่อนปฐมวัย และอนุบาล1 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4445) 05 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4467) 19 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7628) 04 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7557) 04 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) (อ่าน 7604) 26 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (บ้านสาธิต อายุ2-3 ปี) (อ่าน 7352) 26 พ.ย. 63
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7427) 29 ต.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7468) 22 ต.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7339) 22 ต.ค. 63
แจ้งตารางเรียน (ปกติ) ภาคเรียนที่ 1 / 2563 (เริ่มใช้ 13 ส.ค. 63 เป็นต้นไป) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (อ่าน 7631) 11 ส.ค. 63
แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียนช่วงงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ (อ่าน 7325) 08 ส.ค. 63
การทำบัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 7441) 18 ก.ค. 63
ประกาศชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและตารางเรียน (อ่าน 7342) 16 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการศึกษาทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7606) 11 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 7139) 07 ก.ค. 63
การจำหน่ายสมุดและอุปกรณ์ของน้องอนุบาลและรับเงินโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี (อ่าน 7172) 29 มิ.ย. 63
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7620) 26 มิ.ย. 63
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7205) 26 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) (อ่าน 7370) 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7861) 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนบ้านสาธิตปฐมวัย และ ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8208) 20 เม.ย. 63