กิจกรรมอนุบาลร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการตลาดนัดเพื่อการเรียนรู้หนูน้อยปฐมวัย (อ่าน 51) 18 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 6987) 15 ม.ค. 62
โครงการชวนหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง (อ่าน 7381) 24 ก.ค. 61
หนูน้อยตรุษจีน คนเก่ง (อ่าน 8004) 18 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 8002) 17 ม.ค. 61
ต้อนรับหนูสู่สาธิต (อ่าน 7731) 17 ก.ค. 60
หนูน้อยคนเก่งของเรา เด็กชายจิรวัฒน์ คงแก้ว อ.3/2 (อ่าน 7960) 17 ก.ค. 60
สาธิตวิชาการ 59 (อนุบาล) (อ่าน 7314) 28 ก.พ. 60
กิจกรรม โครงการตลาดนัดเพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 7319) 28 ก.พ. 60
ประมวลภาพกิจกรรม SEA Teacher Project Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (อ่าน 7659) 28 ก.พ. 60
กิจกรรมการเรียนรู้ สนุกสนานกับ Appication 3D (อ่าน 7782) 28 ก.พ. 60
โครงการธนาคารความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน....มโนราห์ (อ่าน 7765) 28 ก.พ. 60
ส่งมอบควมห่วงใย ใจถึงใจ นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย อ.กระแสสินธ์ จ.สงขลา (อ่าน 7808) 17 ม.ค. 60
กิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียง สาธิตวิชาการ 59 (อ่าน 7470) 01 ธ.ค. 59
Project Approach "โครงการหลวงดอยคำ"อ.3/2 (อ่าน 7581) 01 ธ.ค. 59
Project Approach "ฟ ฟัน"อ.1/2 (อ่าน 7769) 01 ธ.ค. 59
Project Approach "ใบไม้"อ.3/1 (อ่าน 8108) 01 ธ.ค. 59
Project Approach ผักบุ้ง (อ่าน 8494) 25 พ.ย. 59
ไข่เจียวพระอาทิตย์ (อ่าน 7497) 24 พ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรโครงการหนูน้อยนักอนุรักษ์และรู้ค่าการออม 59 (อ่าน 7609) 25 ส.ค. 59
มอบรางวัลกิจกรรมวันแม่ 59 (อ่าน 7594) 23 ส.ค. 59
"โลกแห่งการสื่อสาร" ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี2559 (อ่าน 7899) 19 ส.ค. 59
ภาพการแข่งขันกีฬาโอเดียนอินดอร์ซอคเกอร์ระดับอนุบาลจังหวัดสงขลา (อ่าน 7506) 01 ส.ค. 59
ตัวแทนนักกีฬาอินดอร์ซอคเกอร์ ตัวน้อยของเรา (อ่าน 7485) 27 ก.ค. 59
กิจกรรมต้อนรับหนู่สู่สาธิต 24 มิถุนายน 2559 (อ่าน 7605) 24 มิ.ย. 59
กิจกรรมไหว้ครู ปี 59 (อ่าน 7774) 03 มิ.ย. 59
กิจกรรม Day Care 59 (อ่าน 7532) 12 พ.ค. 59
Satit Science Kids Camp ครั้งที่ 3 (อ่าน 7897) 22 มี.ค. 59
สาธิตสังสรรค์ 58 (อ่าน 7815) 21 มี.ค. 59
รางวัลหนูน้อยมารยาทงามปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7714) 25 ก.พ. 59
การประกวดหนูน้อยราชมงคลศรีวิชัย (อ่าน 7717) 23 ก.พ. 59
โครงการธนาคารความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ....ตอนหนังตะลุงบ้านเรา (อ่าน 7633) 16 ก.พ. 59
Satit Family Fun Run 8 (อ่าน 7998) 15 ก.พ. 59
รับรายงานตัวเด็ก ๆ อ. 1 ปี 59 (อ่าน 7542) 10 ก.พ. 59
กิจกรรมตลาดนัดเพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 7469) 10 ก.พ. 59
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ น้อง ๆ อนุบาลค่ะ (อ่าน 8522) 30 ธ.ค. 58
กิจกรรมสาธิตวิชาการ 58 (อ่าน 7663) 04 ธ.ค. 58
กิจกรรมผ้ามัดย้อม หน่วยสีสันหรรษา อ.3/2 (อ่าน 8762) 09 พ.ย. 58
นักวิทยาศาตร์ตัวน้อย (อ่าน 7942) 09 พ.ย. 58
อาชีพในฝันของหนู (อ่าน 13166) 09 พ.ย. 58
กิจกรรมดนตรีพัฒนาพลังสมอง ยามเช้า (อ่าน 7815) 04 พ.ย. 58
ทำขนม..ประเพณี วันสารท เดือนสิบ (อ่าน 8091) 02 ต.ค. 58
Project Approach "ส้มจี๊ด " อ. 3/2 (อ่าน 9822) 02 ต.ค. 58
Project Approach ดอกตะวัน อ. 1/2 (อ่าน 7532) 22 ก.ย. 58
กิจกรรม Project Approach มะม่วง อ.1/1 ' 58 (อ่าน 10588) 21 ก.ย. 58
กิจกรรม Project Approach ไอศกรีม อ.3/1 ' 58 (อ่าน 9588) 21 ก.ย. 58
Project Approach มะนาว อ.2/2 ปี 58 (อ่าน 11320) 21 ก.ย. 58
กีฬาครอบครัวอนุบาลสาธิตสัมพันธ์ 58 (อ่าน 7608) 14 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ อนุบาล ที่ได้รับรางวัล "การประกวดภาพถ่ายและการประกวดร้องเพลงกิจกรรมวันแม่ (อ่าน 8178) 18 ส.ค. 58
น้องอนุบาลปลูกต้นไม้ & บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ณ บ้านสงเคราะห์เด็กสงขลา (อ่าน 7723) 11 ส.ค. 58