ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (บ้านสาธิต) และปฐมวัย (อนุบาล ๑) (อ่าน 67) 26 ม.ค. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 331) 30 ก.ย. 65
มาตรการการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 959) 14 พ.ค. 65
ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1519) 13 พ.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1339) 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ระดับประถมศึกษา) (อ่าน 959) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ระดับอนุบาล 1-3) (อ่าน 960) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ระดับบ้านสาธิต) (อ่าน 947) 22 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ2-3ปี) (ปฐมวัย อายุ3-6ปี) และระดับขั้นพื้นฐาน(ป1-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีแจ้งความจำนง (อ่าน 963) 04 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ2-3ปี) (ปฐมวัย อายุ3-6ปี) และระดับขั้นพื้นฐาน(ป1-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีแจ้งความจำนง (อ่าน 3097) 16 มี.ค. 65
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3849) 01 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3861) 24 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3744) 24 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี และปฐมวัย อายุ 3-4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (อ่าน 3865) 29 ม.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3776) 26 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3807) 21 ม.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี และปฐมวัย อายุ 3-4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4049) 25 พ.ย. 64
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปรับเปลี่ยนภาคเรียนที่ 2) (อ่าน 4035) 16 พ.ย. 64
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) (อ่าน 3954) 06 พ.ย. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับอนุบาล 1 และ บ้านสาธิต) (อ่าน 4530) 06 พ.ย. 64
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4261) 06 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี (อ่าน 4221) 19 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4155) 07 พ.ค. 64
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4243) 19 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 1 และบ้านสาธิต ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4383) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักเรียนระดับ ก่อนปฐมวัย และอนุบาล1 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4304) 05 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4324) 19 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7500) 04 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7414) 04 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) (อ่าน 7465) 26 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (บ้านสาธิต อายุ2-3 ปี) (อ่าน 7218) 26 พ.ย. 63
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7300) 29 ต.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7338) 22 ต.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7215) 22 ต.ค. 63
แจ้งตารางเรียน (ปกติ) ภาคเรียนที่ 1 / 2563 (เริ่มใช้ 13 ส.ค. 63 เป็นต้นไป) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (อ่าน 7498) 11 ส.ค. 63
แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียนช่วงงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ (อ่าน 7205) 08 ส.ค. 63
การทำบัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 7307) 18 ก.ค. 63
ประกาศชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและตารางเรียน (อ่าน 7222) 16 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการศึกษาทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7485) 11 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 7026) 07 ก.ค. 63
การจำหน่ายสมุดและอุปกรณ์ของน้องอนุบาลและรับเงินโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี (อ่าน 7058) 29 มิ.ย. 63
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7500) 26 มิ.ย. 63
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7085) 26 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) (อ่าน 7250) 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7735) 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนบ้านสาธิตปฐมวัย และ ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8073) 20 เม.ย. 63
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ (อ่าน 7233) 30 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต (อ่าน 7225) 30 มี.ค. 63
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 7209) 17 มี.ค. 63
ด่วนที่สุด !! ประกาศจากโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดขอ (อ่าน 7247) 13 มี.ค. 63