ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2/2566 (อ่าน 55) 08 มี.ค. 67
การเสนอเงื่อนไขบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน (อ่าน 41) 23 ก.พ. 67
ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 179) 25 ม.ค. 67
ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับปฐมวัยบ้านสาธิต และอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 344) 18 ม.ค. 67
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าป.1(MEP) (อ่าน 188) 10 ม.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 183) 27 ธ.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 281) 27 พ.ย. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน บ้านสาธิต และ อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 413) 20 พ.ย. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 452) 18 ก.ย. 66
สาธิต หวานน้อย อร่อยได้ (อ่าน 445) 14 มิ.ย. 66
โครงการ “เปิดโลกสู่การเรียนรู้”ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1- 3) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 426) 14 มิ.ย. 66
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 460) 14 มิ.ย. 66
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 717) 16 พ.ค. 66
ตารางเรียน ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 287) 12 พ.ค. 66
ตารางสอบปลายปี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 469) 03 มี.ค. 66
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง"แนวทางการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์"โดยสถาบัน (อ่าน 555) 18 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (บ้านสาธิต) และปฐมวัย (อนุบาล ๑) (อ่าน 733) 26 ม.ค. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 816) 30 ก.ย. 65
มาตรการการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1398) 14 พ.ค. 65
ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2235) 13 พ.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1994) 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ระดับประถมศึกษา) (อ่าน 1396) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ระดับอนุบาล 1-3) (อ่าน 1333) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ระดับบ้านสาธิต) (อ่าน 1319) 22 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ2-3ปี) (ปฐมวัย อายุ3-6ปี) และระดับขั้นพื้นฐาน(ป1-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีแจ้งความจำนง (อ่าน 1250) 04 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ2-3ปี) (ปฐมวัย อายุ3-6ปี) และระดับขั้นพื้นฐาน(ป1-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีแจ้งความจำนง (อ่าน 3417) 16 มี.ค. 65
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4075) 01 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4111) 24 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3963) 24 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี และปฐมวัย อายุ 3-4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4258) 29 ม.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3993) 26 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4028) 21 ม.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี และปฐมวัย อายุ 3-4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4420) 25 พ.ย. 64
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปรับเปลี่ยนภาคเรียนที่ 2) (อ่าน 4263) 16 พ.ย. 64
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) (อ่าน 4174) 06 พ.ย. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับอนุบาล 1 และ บ้านสาธิต) (อ่าน 5113) 06 พ.ย. 64
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4497) 06 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี (อ่าน 4476) 19 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4359) 07 พ.ค. 64
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4441) 19 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 1 และบ้านสาธิต ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4607) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักเรียนระดับ ก่อนปฐมวัย และอนุบาล1 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4517) 05 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4586) 19 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7690) 04 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7627) 04 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) (อ่าน 7670) 26 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (บ้านสาธิต อายุ2-3 ปี) (อ่าน 7412) 26 พ.ย. 63
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7492) 29 ต.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7529) 22 ต.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7406) 22 ต.ค. 63