ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพบปะนักเรียน
เช้าวันนี้ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2562) ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาพบปะเยี่ยมเยือนนักเรียนและคุณครู  พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,10:20   อ่าน 587 ครั้ง