ภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และ เอก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,12:38   อ่าน 538 ครั้ง